Varför daltar vi med illegala invandrare?

I Sverige får människor som inte ens har tillstånd att vistas i landet åtnjuta välfärdens alla fördelar såsom skola till barnen och kraftigt rabatterad sjukvård och tandvård. Medan vi får betala fullt pris för ett tandläkarbesök kommer en sk papperslös undan med en symbolisk summa på 50 kronor.


tomt
Om jag har människor hemma hos mig som jag inte vill ha där, då vill jag ju givetvis att de ska avlägsna sig. Helst redan för en stund sedan. Var de tar vägen efter att de gått ut genom min dörr intresserar mig faktiskt inte, men här ska de inte vara.
Det enda rimliga är att med poliseskort skjutsa vederbörande till gränsen och där vinka av honom eller henne och säga "du tog dig hit på egen hand, du kan ta dig hem på egen hand"

Tänk om samma synsätt gällde den svenska migrationspolitiken? Människor kommer till Sverige och söker asyl, vissa får stanna och vissa får avslag. De med avslag ska ju givetvis då avlägsna sig från landet Sverige, och ta sig tillbaka till hemlandet eller pröva lyckan någon annanstans. Men alltför ofta fungerar det ju inte så, ivrigt påhejade av svenska myndigheter kan de hålla sig gömda och leva delvis utanför samhället.

"Ivrigt påhejade" säger jag därför att svenska myndigheter inte aktivt jagar rätt på de som vistas illegalt i landet. "Ivrigt påhejade" säger jag därför att de sk papperslösa (som tidigare kallades illegala invandrare) har rätt till skolgång för barnen och till kraftigt rabatterade priser får tillgång till vår välfärd såsom sjukvård och tandvård. Trots att de inte ens äger rätten att vistas inom landets gränser. "Ivrigt påhejade" säger jag därför att personal inom skolväsendet och sjukvården har tystnadsplikt när de träffar på illegala invandrare och därmed alltså inte ens får lov att ringa polisen.
...regelverket innebär kortfattat att personer som håller sig undan verkställning av utvisnings- eller avvisningsbeslut (”gömda”) och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta (”papperslösa”) nu har laglig rätt till subventionerad vård i samma utsträckning som asylsökande...
- Migrationsinfo.se

Med risk för att låta fosterlands-nostalgisk, eller rentav nationalist, patriot, realist osv vad nu alla SD-anhängare kallar sig, så måste man ändå säga att det känns väldigt märkligt att den välfärd vi och våra förfäder arbetat hårt för att skapa av någon anledning bjuds ut till skampriser åt människor som antingen fått avslag på sina asylansökningar eller som inte ens brytt sig om att söka asyl. Vilken skattebetalare i landet har rätt att få akut tandvård för endast 50 kronor? Den summan är nämligen vad en illegal invandrare får betala.

Det kostar pengar att leva, man ska betala hyra och köpa kläder och framför allt köpa mat. Har man inte rätt att vistas inom landets gränser, dvs är en illegal invandrare, så har man heller inte rätt att arbeta. Utan arbetstillstånd kan man inte arbeta, inte vitt i alla fall. Så alla dessa människor har tre alternativ: försörja sig på brottslighet, arbeta svart eller bli försörjd av vänner eller andra som antagligen bara vill väl. I vilket fall som helst så betalar man inte någon skatt, annat än moms på det man ändå köper. Ändå får man kraftigt subventionerad sjukvård, kraftigt subventionerad tandvård och kraftigt subventionerade priser på nödvändiga mediciner. Och barnen har rätt att gå i skolan som sagt, märkligt nog har de dock ingen skolplikt som annars är det som gäller...
Under 2015 transporterade Kriminalvården 2810 klienter som fått avslag från sin asylansökan. Utöver det planerades för ytterligare 700 klientresor som antingen avbokades eller avbröts. Den totala kostnaden för resorna var förra året 188 miljoner kronor.
- GT

När en person ska avvisas från Sverige, pga grov brottslighet innan medborgarskap delats ut eller pga otillräckliga asylskäl, så är det idag många gånger väldigt svårt att verkställa utvisningen. Många kriterier ska uppfyllas, man måste veta vilket land personen härstammar ifrån (vilket kan vara svårt att veta när passhandlingarna hela tiden tappas bort) och hemlandet måste vara villigt att släppa in vederbörande i landet igen. Det får heller inte föreligga någon risk för förföljelse i hemlandet, då är det ju väldigt synd om den avvisade personen även om det ligger ett utvisningsbeslut pga exempelvis våldtäkt i bakgrunden.

Så när svenska myndigheter ska avvisa någon som inte självmant ger sig av och sätter sig på reguljärflyget så är det mycket som kan gå fel. Det finns ju flera exempel där man kapitalt har misslyckats att verkställa utvisningar där man skickat iväg folk i sällskap av svenska myndighetspersoner bara för att se samma person få vända i passkontrollen i hemlandet pga saknade id-handlingar eller liknande. Stora summor pengar rinner iväg på ingenting när man låter vederbörande komma tillbaka till Sverige igen.

Det jag inte kan förstå är varför Sveriges ansvar för dessa människor helt saknar gränser. Det enda rimliga är att med poliseskort skjutsa vederbörande till gränsen och där vinka av honom eller henne och säga "du tog dig hit på egen hand, du kan ta dig hem på egen hand". "Saknar du ditt pass från hemlandet? Gå in på närmaste ambassad och ansök om nya handlingar, annars får du väl lösa det bäst du kan." Det kan inte vara Sveriges ansvar att ta hand om alla som inte vill åka hem.

Genom att vi erbjuder människor som lever gömda i Sverige samma rättigheter till vår välfärd som vi åtnjuter, en rättighet vi har därför att vi har rätt att vara här och de flesta av oss betalar skatt för den rättigheten, så skapar vi ju fortsatta förutsättningar för dem att hålla sig kvar här. Utan skolgång till barnen så förstår ju vem som helst att det blir svårt för dem när de växer upp. Utan tillgång till sjukvård så förstår vem som helst att det blir svårt att leva gömd längre tid. Självklart ska man få hjälp om man absolut behöver akutvård, men då ska också polis tillkallas och när fara för liv inte längre finns så ska polisen ta hand om patienten och se till att vederbörande eskorteras till gränsen. Men tystnadsplikten förhindrar det...

Å ena sidan säger svenska myndigheter "du får tyvärr inte vara här, var snäll och lämna landet omedelbart". Å andra sidan underlättar svenska myndigheter för den som vill klamra sig fast i landet och hålla sig gömd. Var finns logiken?

Återigen, det kan inte vara vårt ansvar att ta hand om alla dessa människor som av olika anledningar inte är en del av samhället. Ett utvisningsbeslut bör snarast följas av ett verkställande där man helt sonika sätter personen på flyget till hemlandet eller, i de fall det inte går, skjutsar personen till gränsen och vinkar av honom eller henne.

Den oheliga migrationsuppgörelsen dåvarande Alliansregering 2011 ingick med Miljöpartiet bör å det snaraste rivas upp och förpassas till historiens skräphög som ett vittnesmål på hur puckat folkets företrädare kan bete sig i sin strävan efter att framstå som lite godare än alla andra!

Prenumerera på Nyhetsbrevet och missa inga nya artiklar!

Publicerad i
Politik
Publ. 2016-03-04 00:49
Red. 2016-03-04 03:40


Relevanta länkar
Svensk författningssamling 2013:407 Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd - riksdagen.se
Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös - 1177 Vårdguiden
Papperslösa > Migrationsinfo.se, fakta om invandring
GT - Fyra resor för en miljon – ändå är Mohaned kvar i Sverige