Stopp för ny religiös friskola i Trollhättan?

Nej, sådan tur har vi säkerligen inte. Men kommunens Utbildningsnämnd ser helst att Sahan Utbildning stoppas från att starta en ny friskola i Trollhättan. Så långt håller jag med, fast av helt andra skäl.


Religiösa friskolor borde förbjudas

Religiösa friskolor borde förbjudas

I korta drag så vill Sahan Utbildning starta en friskola som ska ”erbjuda grundläggande respektive fördjupade kunskaper om islam samt somaliska språket”. Den inriktningen verkar inte Utbildningsnämnden ha något att invända mot, däremot är man rädd att kommunens egna skolor ska tappa elever och därför föreslår man att Trollhättans Stad och Skolinspektionen avslår ansökan.

Jag ställer mig dock oförstående till varför hänsyn ska tas till kommunala skolors (o)förmåga att locka till sig elever. Hela grejen med att släppa monopolet på skolverksamhet är väl just att konkurrensutsätta skolsystemet. Lockar en skola, friskola eller kommunal, inte tillräckligt många elever så gör man ju uppenbarligen något fel. Då ska inte kommunerna och Skolinspektionen gå in och styra och ställa och förbjuda andra aktörer för att trygga den egna verksamheten. Det vore som att myndigheterna förbjuder någon att starta en svetsfirma med motiveringen att det redan finns svetsfirmor som har lite problem att locka kunder.

I en perfekt värld lägger sig myndigheterna endast i nyetableringar av skolor när det gäller förmågan att leva upp till de uppställda riktlinjerna vad gäller förmågan att leva upp till kunskapsmålen och att skapa arbetsro osv för eleverna. Konkurrensmöjligheterna ska inte vara en avgörande fråga, en skola som inte lockar till sig elever får skärpa till sig eller lägga ner verksamheten och låta sina elever gå i en annan skola.

Med det sagt vänder jag mig starkt emot att Sahan Utbildning skulle få tillstånd att bedriva friskoleverksamhet i Trollhättan (eller någon annanstans). Det sista vi behöver är en skola som försvårar integrationen för somaliska barn. Menar man allvar med att även somalier ska vara en del av det svenska samhället så kan man inte sätta dem i skolor där det somaliska språket och deras religion ses som grundläggande baskunskap. Dessa barn kommer aldrig någonsin att bli väl integrerade i Sverige.

Det gäller för den delen inte endast somaliska barn och barn i muslimska familjer. Jag är emot alla former av religiösa friskolor. De tjänar endast som indoktrinering av barnen där de, förutom att matas med religiösa (van)föreställningar hemifrån och via diverse barn- och ungdomsgrupper inom kyrkorna, kommer att få religionen så långt nerkörd i halsen att de inte har något egentligt eget val i fråga om religion.

Oavsett om det är något muslimskt samfund eller om det är den kristna Pingstkyrkan eller något hinduiskt sällskap som vill bedriva skola så ska ett sekulärt land som Sverige sätta ner foten och säga nej till etableringen. Religionskunskap i skolan ska handla om att informera om vad olika religioner står för, för att skapa tolerans inför andra människor och deras trossatser och att ge alla ett fritt val att själv söka sig till vad som passar, inte om att indoktrinera barnen i "den rätta läran". Barn som växer upp i religiösa familjer får religionen med sig därifrån, de deltar säkerligen i föreskrivna bönestunder osv, men genom att skolan dessutom från förskolan och uppåt bidrar till att begränsa barnens möjligheter att själva välja och upptäcka världen så ges dessa barn aldrig en ärlig chans.

Religiösa friskolor är ett gissel som snarast borde förbjudas och en bra start vore att säga nej till en skola som effektivt hindrar somaliska barn från att ens i skolan träffa barn från andra länder och kulturer. Det är väl knappast någon som tror att barn från icke-somaliska familjer kommer att gå i en skola som drivs av Sahan Utbildning?

Prenumerera på Nyhetsbrevet och missa inga nya artiklar!

Publicerad i
Politik
Publ. 2016-04-14 22:01

Relevanta länkar
TTELA - Vill ha friskola med islam på schemat