Sluta skräm oss ifrån att äta kött!

Vi matas dagligen med hur nyttigt det vore att helt sluta med kött, hur rött kött ger oss cancer och vilka fruktansvärda miljöbovar de stackars korna är när de rapar och fiser metan. Men är det verkligen så?


60 miljoner av dessa brukade vandra på den amerikanska prärien.<br />Foto av Jack Dykinga

60 miljoner av dessa brukade vandra på den amerikanska prärien.
Foto av Jack Dykinga

På den Nordamerikanska kontinenten vandrade det förr omkring helt enorma hjordar med bisonoxar. Ca 60 miljoner av dessa stora magnifika djur trampade ner växtligheten, åt av den och idisslade den, producerade metan och rapade ut i atmosfären, de bajsade och kissade över växtligheten och gick vidare för att göra samma sak på en annan plats. Bakom sig lämnade de en fruktbar plats där växtligheten satte ny fart, jorden band metan och ekosystemet fungerade.

Det fanns givetvis andra djur som gick i stora hjordar förutom bison, och detta skedde givetvis på andra kontinenter än bara den Nordamerikanska. Men idag skulle detta naturens eget sätt att ta hand om jorden och atmosfären alltså innebära en fullskalig klimatkatastrof?

Metan är en mycket potent växthusgas, kor producerar mycket metan och därför är kor dåliga för klimatet. Ungefär så brukar det låta. Men idisslande djur har alltid producerat stora mängder metan, utan några som helst problem. Problemen uppstår först när vi tar dessa idisslande djur och håller inomhus och matar dem med spannmål vi producerat på mark som egentligen var avsedd att trampas på av enorma hjordar av idisslare. Dvs vi förstör marken och skyller det på kor som vi förvägrar möjligheten att göra det de gör bäst: vandra omkring och hålla jorden fruktbar.

Mot bakgrund av hur naturen sett ut i miljoner av år, med stora hjordar betande idisslare, så vägrar jag tro att just köttätande i sig är ett gigantiskt hot mot vår miljö och vårt klimat. Tvärtom, naturbeteskött är bra för miljön och klimatet. Djur som bajsar på marken minskar behovet av giftigt konstgödsel, växtligheten tål att trampas på och det innebär för torra områden en större chans att hålla kvar vattnet för att kunna komma igen nästa säsong.

Det stora problemet med köttproduktion är just att vi håller så stora mängder djur inomhus i onödan, vi låter dem inte gå ute och beta gräs. Vi skeppar köttet över halva jorden, producerar i Argentina och säljer i Europa medan vi odlar spannmål på vår dyrbara mark här. Det är inte särskilt klimatsmart, eller bra för våra kroppar men det är en annan diskussion. Ett närproducerat ekologiskt drivet köttbestånd är nyttigt för både oss människor och för världen vi lever i.

Sedan kan man givetvis ha helt andra anledningar till att inte äta kött, många vill ju som bekant inte äta kött av rent moraliska orsaker såsom att "djur är människor" som någon påstod. Det är upp till var och en, men sluta skuldbelägga oss köttätare med argumentet att det är dåligt för klimatet. Det som är dåligt för klimatet är kolkraftverken och långa transporter av sådant vi lika gärna hade kunnat producera här på plats!

Allan Savory i klippet nedan, från TED Talks, är förvisso inte helt okontroversiell och står inte helt oemotsagd men han har en hel del poänger i det han säger. För egen del tänker jag på hur naturen fungerade innan vi tog över, och på hur människor idag påstår att just det är förödande för planeten. Lyssna på vad han säger och tänk ett par varv till och fundera på om han kanske inte har rätt ändå...Man kan även, om vi lämnar Savorys argument för att hindra ökenbildningen, fundera över varför vi matas med att kött är dåligt för klimatet. Vi ska ha i åtanke att exempelvis grisar inte alls producerar sådana mängder metan som nötkreaturen gör, eftersom de inte är idisslare. Men hur ofta läser man "ät fläskkött, för klimatets skull"? Jämför med hur ofta man läser att "sluta ät kött, för klimatets skull". Så egentligen handlar det inte alls om att rädda klimatet när man vill få befolkningen att äta mer vegetariskt/veganskt, utan en omtanke om djuren. Inget fel i sig självt men under falska premisser så luktar det bara illa...

Förut handlade det om djurs känslor, djurs rättigheter och att det skulle vara nyttigare för oss att äta mer grönt. Det fungerade inte, vi fortsatte äta kött. Nu ska vi istället gemensamt rädda planeten...

Prenumerera på Nyhetsbrevet och missa inga nya artiklar!

Publicerad i
Mat
Politik
Publ. 2016-02-18 23:38
Red. 2016-02-18 23:47