Sluta sänd Melodifestivalen och liknande blockbusters i SVT

På pappret låter det jättebra med public service, en garant för oberoende journalistik som inte låter sig påverkas av företagen som betalar för reklam osv. Men vad går egentligen våra licenspengar till?


tomt
SVT, samt UR och SR, finansieras genom den lagstadgade radio- och tv-avgift som vi alla måste betala om vi innehar en tv-mottagare (dvs en tv-apparat). Vare sig vi ser på SVTs kanaler eller inte så måste vi betala den sk licensavgiften, för närvarande 2216kr/år.
Privat ägda företag som alltså är beroende av tittarsiffror för att kunna överleva missgynnas av att stora delar av tv-avgiften går till succéprogram som lockar enorma mängder tittare till SVT

Det finns fördelar med ett sådant system, exempelvis tror jag det är högst tveksamt om ett program som Uppdrag Granskning hade kunnat vara så oberoende som det är om produktionsbolaget varit beroende av reklamintäkter för att göra programmet. När företag betalar så vill de ju givetvis inte själva framställas i dålig dager, och då riskerar opartiskheten att försvinna när man gör samhällsprogram. Grävande journalistik förutsätter ju till viss del att inga ekonomiska eller politiska intressen styr vilka företag eller makthavare som granskas.

Det finns även fördelar med att man inte är helt beroende av tittarsiffror, SVT sänder oerhört smala kulturprogram som reklamfinansierade tv-bolag inte skulle ta i med tång. Det finns ett intresse, även om jag inte skulle vilja kalla det för ett behov, även av sådant som inte lockar de stora massorna.
Ämnesval och framställning ska ta sikte på vad som är relevant och väsentligt.
- 13§ i SVTs sändningstillstånd

Däremot förstår jag inte alls varför public service ska producera dokusåpor (Expedition: Robinson exempelvis var från början ett SVT-program), stora dramaserier eller Melodifestivalen. Det är program som kan produceras på vilken kanal som helst, och med tanke på att SVT har en lagstadgad finansiering som vi alla måste bidra till så blir det en snedvriden konkurrens. När Melodifestivalen sänds en lördagskväll så har inte övriga kanaler så mycket att sätta emot. Privat ägda företag som alltså är beroende av tittarsiffror för att kunna överleva missgynnas av att stora delar av tv-avgiften går till succéprogram som lockar enorma mängder tittare till SVT. Ett SVT som ärligt talat inte behöver bry sig ett skvatt om tittarsiffror...

Man kan invända att man slipper ju reklamavbrott om SVT sänder Melodifestivalen, man kan invända att SVT har rutinen och kompetensen att producera sådana saker. Men varför är just Melodifestivalen ett program som är av så stort allmänintresse att man i förlängningen alltså har en lagstiftning som garanterar dess finansiering? Vi lever ändå i en marknadsekonomi, tv-monopolet är lyckligtvis brutet sedan många år, vi har fri konkurrens. Men ändå har vi en tvångsfinansering av ett bolag som abonnerar på det största och bredaste underhållningsprogrammet i svensk tv-historia.

Tidigare hade vi endast ett bolag i Sverige som överhuvudtaget fick lov att sända tv till hushållen, det tog hela 60-talet för makthavarna att komma till skott och låta samma bolag börja sända en andra tv-kanal (det som idag heter SVT2). När Melodifestivalen då sändes så var det självklart vem som skulle producera och sända programmet, några alternativ fanns ju helt enkelt inte. Men idag när vi har ett flertal aktörer på marknaden så kan man med fog ifrågasätta varför SVT håller fast vid en sådan jätteproduktion.
...dra ner på kostnaden som man påtvingar svenska hushåll, har man inte stora dyra produktioner behöver man heller inte pungslå folk på över 2000 kronor per år

Märkligt i sammanhanget är också att SVT inte vill gå ut med vad deras produktioner kostar. Ett bolag som genom lagstiftning finansieras av alla hushåll i Sverige som äger en tv-apparat har alltså inget krav på att redovisa sina produktions-kostnader. Spontant känns det ju då svårt att motivera varför vi ska betala så mycket i tv-avgift, när man inte ens kan tala om på vilket sätt pengarna faktiskt används. Som skäl för att inte prata om produktionskostnader för Melodifestivalen angav produktionens högsta chef Christel Tholse Willers "konkurrensskäl" i en intervju med Expressen. Jag personligen kan inte se vilket mandat SVT har att konkurrera på den fria marknaden och slå mot privata aktörer.

Det viktigaste uppdraget inom public service är att vara opartisk. Man ska se till att alla får komma till tals och att ingen part i en debatt missgynnas. Det tolkar jag även som att man faktiskt inte ska vara opinionsbildande, det skulle ju exempelvis kunna används för att misskreditera eller missgynna politiska partier eller andra organisationer och företag. I de fall där man med fog kan tycka att man behöver belysa en viss aspekt av ett samhällsproblem så ska man i så fall bjuda in till debatt och låta två olika sidor av debatten få lika mycket utrymme. När man i tider av flyktingkriser och stora migrations/integrationsproblem låter programledarna i Melodifestivalen ändra texten i vår nationalsång så bildar man opinion. Det är en politiskt laddad fråga och när man väljer att byta ut "jag vill leva, jag vill dö i norden" mot "jag vill leva, jag vill dö på jorden" så har man tydligt tagit ställning mot nationsbildningar och hela konceptet med gränser och gränskontroll. SVT går, genom Melodifestivalen, ut och bildar opinion mot gränskontroller och åtstramningar av migrationspolitiken. Det är inte opartiskt och där tycker jag man på ett grovt sätt frångår sitt uppdrag som public service. Som Gina Dirawi sa: "det är ett statement". Problemet är att hon inte är i public service för att göra några som helst statements. Oavsett ämne, hon ska inte bilda opinion, det finns andra forum för sådant.

Om SVT kunde hålla sig till att producera smala kulturprogram som ingen annan kanal ändå vill ha, samhällsprogram och nyheter så ser jag inte större problem med avgiftsbaserad television. Så kan man istället släppa ut sportevenemang, dramaproduktioner, rena underhållningsprogram och dokusåpor på den fria marknaden. Man kan då dra ner på kostnaden som man påtvingar svenska hushåll, har man inte stora dyra produktioner behöver man heller inte pungslå folk på över 2000 kronor per år. En mindre avgift skulle antagligen dessutom leda till en större benägenhet att faktiskt betala avgiften och inte skolka från den.

Prenumerera på Nyhetsbrevet och missa inga nya artiklar!

Publicerad i
Diverse
Politik
Publ. 2016-03-02 00:54
Red. 2016-03-02 10:23


Relevanta länkar
Sveriges Televisions sändningstillstånd
Expressen - Melodifestivalens pris en väl dold hemlighet
Wikipedia om Sveriges Televisions ekonomi