Könssegregation lösningen på kvinnors otrygghet?

Lite längre måste vi väl ändå ha kommit 2016 än att ha skilda badtider för män och kvinnor, separata tågvagnar för män och kvinnor osv?


tomt
Att somliga män, både med svenskt ursprung och med ursprung i löjligt patriarkala länder och kulturer, har svårt för att umgås med kvinnor på lika villkor i det offentliga rummet är ingen nyhet. Men kan verkligen lösningen vara att hålla oss åtskilda? Många steg tillbaka för jämställdheten där...

Visserligen har jag svårt att tänka mig att grundtanken är att förbjuda kvinnor att sitta i vagnen för män, snarare tvärtom att män inte får komma in i kvinnovagnen, men apartheidsystemet är lika fel oavsett vilket håll det slår åt.

Istället borde fokus ligga på fler väktare, kameraövervakning på utsatta platser och verkligt kännbara straff för förövarna. Exempelvis alltid fängelse för sexuella ofredanden, utvisning för icke-medborgare osv. Det måste kännas att bryta mot det mest grundläggande i ett modernt samhälle: mäns och kvinnors lika rättigheter.

Nej, det är inte jämförbart med att polisen rekommenderade kvinnor i Östersund att tänka sig för och inte gå ensamma kvälls/nattetid (en rekommendation jag alltid ger mina kvinnliga bekanta i Trollhättan), inte heller är det jämförbart med att ha skilda omklädningsrum för kvinnor och män...

Prenumerera på Nyhetsbrevet och missa inga nya artiklar!

Publicerad i
Politik
Publ. 2016-03-31 10:06
Red. 2016-03-31 10:11


Relevanta länkar
Expressen debatt - SJ:s tåg ska inte ha en enskild "kvinnoavdelning"